”asiat järjestyy, tavalla tai toisella”

LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tehokkaan ja tuottavan liiketoiminnan taustalla on johdonmukainen suunnittelu ja strategisten tavoitteiden asettaminen. Konkreettiset sekä huolellisesti ja realistisesti tehdyt liiketoiminta suunnitelmat. Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen ovat aina yksilöllistä ja asiakasyrityksen tarpeista lähtevää. Tavoitteena on säästää yrityksen aikaa ja resursseja jo yrityksen alkuvaiheessa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma selventää yrityksen toimintaa ja sen avulla tavoitellaan taloudellista menestystä sekä hyvää asemaa kilpailu- ja markkinatilanteessa. Yrityksen menestyminen vaatii tavoitteellista liiketoiminnan kehittämistä. Laadimme liiketoimintasuunnitelmat sekä kartoitamme yrityksenne kehittämistarpeet. Tehdään liiketoiminta suunnitelmasta arjen sekä kehittämisen väline, jota päivitetään tarvittaessa.

YHTIÖN PERUSTAMINEN

Osakeyhtiö on turvallinen yhtiömuoto. Omistajat vastaavat yhtiön veloista vain sijoittamiensa pääomien verran eli osakeyhtiö on toimintamalliltaan pääomayhtiö. Osakeyhtiö mahdollistaa muita yhtiömuotoja paremmin sijoittajien mukaan tulemisen. Toiminimeen verrattuna osakeyhtiö on uskottavampi ja antaen vision isommasta kasvuhaluisesta yrityksestä. Yhtiökokouksessa valittu hallitus sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja vastaavat osakeyhtiön päätöksenteosta, yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä. Yritys tai vähintään yksi henkilö voi perustaa osakeyhtiön. Omistus jakautuu siirtokelpoisiin osakkeisiin. Osakeyhtiö perustetaan osakkeenomistajien allekirjoittamalla kirjallisella perustamissopimuksella kaupparekisteriin. Osakeyhtiön perustaminen vaati perehtymistä ja monia asioita on huomioitava. Autamme asiakkaiden tarpeiden mukaan yhtiön perustamisen kaikissa vaiheissa.

PÄÄOMA­SIJOITTAMINEN

Pääomasijoitus on sijoitusten tekemistä julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole välttämättä pysyvä omistaja, vaan tavoite voi olla myös irtautua sovitun suunnitelman mukaisesti. Sijoittajan tarkoituksena on edistää yrityksen arvonnousua tarjoamalla lisäarvoa yritykselle. Lisäarvo liittyy strategioiden luomiseen, rahoituksen kokonaisjärjestelyyn, hallitustyöskentelyyn, budjetointiin, markkinointiin sekä johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Pääomasijoittajan mukaan tuleminen parantaa yrityksen uskottavuutta, yhteistyöverkostoa sekä lainarahoittajan suhtautumista kohdeyritykseen. Pääomasijoittaja on lähes aina vähemmistösijoittaja, enemmistön yrityksestä omistaa yrittäjä.

VISIO

 • Visiomme on olla haluttu yhteistyökumppani.
 • Yhdessä olemme vahvempia.

MISSIO

 • Missiomme on kehittää ja vahvistaa yritysten tuloksellista liiketoimintaa.
 • Tieto, taito ja kokemus.

ARVOT

 • Vastuullisuus  –  luottamus
 • Asiakaslähtöisyys  –  toimintamme oranssi lanka
 • Tuloksellisuus  –  asiakkaiden tuloksellinen kilpailukyky

YRITYSKONSULTOINTI

Konsultointi on tarkoitettu aloitteleville tai jo yrittäjinä toimiville yrityksille. Konsultointi on aina luottamuksellista ja yksilöllisesti suunniteltua toimintaa, jonka tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Yrityskonsultointi sisältää koulutusta, sparrausta sekä opastusta. Neuvomme ja opastamme mikro ja pk-yrityksiä yli 30 vuoden monipuolisella yrittäjä kokemuksella.

HALLITUS­TYÖSKENTELY

Tehokkaasti toimiva hallitus takaa kilpailukykyisen yrityksen toiminnan. Hallitus tukee johtoa strategisissa valinnoissa sekä kantaa vastuun yrityksen toiminnan etenemisestä kohti päämäärää. Hallituksen tehtävä on tarjota asiantuntemusta yrityksen kohtaamissa muutostilanteissa. Asiantunteva hallitus on mikro ja pk-yritykselle lisäarvo muuttuvassa toimintaympäristössä. Tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa yrityksen arvoa. Hallitustyöskentely tarkoittaa meillä joko hallituksen jäsenenä tai hallituksen neuvonantajana toimimista. Hallitustyöskentelyssä meille on tärkeää kunnioitus, nöyryys sekä yhteinen kehittäminen asiakasyrityksen tarpeiden mukaan.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ­PALVELUT

Tehokas taloushallinto auttaa yritystä menestymään. Talouspäällikköpalvelun voi yrityksen toiminnan tehostamiseksi myös ulkoistaa. Talouspäällikkö selvittää yrityksen ongelmat lukujen kautta etsien niihin ratkaisuja yhteistyössä yrityksen johdon ja yrittäjien kanssa. Palvelumme voi toimia myös yrittäjän tukena, oikeana kätenä. Tarjoamme tärkeää tukea yrityksen talouden hallintaan, suunnitteluun ja kehittämiseen, muokkaamme palvelun asiakaan tarpeita vastaavaksi. Aloitamme aina yrityksesi tarpeiden kartoituksesta. Palvelukokonaisuus voi sisältää seuraavia osa-alueita.

 • tulos ja taselaskelmien analysointi
 • budjetoinnin, raportointijärjestelmien ja taloudenseurannan kehittäminen sekä ylläpito
 • neuvontaa investointeihin, laskentaa ja suunnittelua
 • taloushallinnon johtaminen ja ohjeistusten laatiminen
 • taloudellisena neuvonantajana toimiminen
 • johdon päätöstenteon tukena toimiminen
 • hinnoittelua
 • auttamista hallinnollisissa asioissa
 • talouden ja verotuksen suunnittelu

TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Tyytyväiset työntekijät ovat avain menestyvään ja kilpailukykyiseen organisaatioon. Oikein suunniteltu ja toteutettu panostus työhyvinvointiin mahdollistaa hyvän kilpailukyvyn yritykselle. Niin liiketaloudellisesti, kuin työntekijöiden halukkuutena työskennellä yrityksessä. Työhyvinvointi on investointi, joka pääsääntöisesti maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Työhyvinvointi ei ole vaan yksittäinen tapahtuma, vaan se on osa yrityksen arkea ja johtamiskulttuuria. Haluamme auttaa yritystänne monipuolisesti menestymään, luomalla työyhteisön, joka on sitoutunut sekä motivoitunut työhönsä. Ensimmäinen askel asiakastyyväisyyden saavuttamiseen ja sen ylläpitämiseen on se, että yrityksen on oltava hyvä ja haluttava työpaikka työntekijöille. Meille työhyvinvointi tarkoittaa prosessia, jolla vaikutetaan työympäristöön, työnprosesseihin, työyhteisöön, yksilöihin sekä johtamiseen. Suunnittelemme ja toteutamme kanssasi yrityksellesi sopivan työhyvinvoinnin kehittämisprojektin.

Olemme Sinua varten, ota yhteyttä