Palvelut

LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Tehokkaan ja tuottavan liiketoiminnan taustalla on johdonmukainen suunnittelu ja strategisten tavoitteiden asettaminen. Konkreettiset sekä huolellisesti ja realistisesti tehdyt liiketoiminta suunnitelmat. Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen ovat aina yksilöllistä ja asiakasyrityksen tarpeista lähtevää. Tavoitteena on säästää yrityksen aikaa ja resursseja jo yrityksen alkuvaiheessa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma selventää yrityksen toimintaa ja sen avulla tavoitellaan taloudellista menestystä sekä hyvää asemaa kilpailu- ja markkinatilanteessa. Yrityksen menestyminen vaatii tavoitteellista liiketoiminnan kehittämistä. Laadimme liiketoimintasuunnitelmat sekä kartoitamme yrityksenne kehittämistarpeet. Tehdään liiketoiminta suunnitelmasta arjen sekä kehittämisen väline, jota päivitetään tarvittaessa.

YHTIÖN PERUSTAMINEN

Osakeyhtiö, lyhennettynä Oy, on turvallinen yhtiömuoto. Omistajat vastaavat yhtiön veloista vain sijoittamiensa pääomien verran eli osakeyhtiö on toimintamalliltaan pääomayhtiö. Osakeyhtiö mahdollistaa muita yhtiömuotoja paremmin sijoittajien mukaan tulemisen. Toiminimeen verrattuna osakeyhtiö on uskottavampi ja antaen vision isommasta kasvuhaluisesta yrityksestä. Yhtiökokouksessa valittu hallitus sekä toimitusjohtaja vastaavat osakeyhtiön päätöksenteosta, yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä. Yritys tai vähintään yksi henkilö voi perustaa osakeyhtiön. Omistus jakautuu siirtokelpoisiin osakkeisiin. Osakeyhtiö perustetaan osakkeenomistajien allekirjoittamalla kirjallisella perustamissopimuksella kaupparekisteriin. Yhtiö on rekisteröitävä kolmenkuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Osakeyhtiön perustaminen vaati perehtymistä ja monia asioita on huomioitava. Autamme asiakkaiden tarpeiden mukaan yhtiön perustamisen kaikissa vaiheissa.

PÄÄOMA­SIJOITTAMINEN

Pääomasijoitus on sijoitusten tekemistä julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole välttämättä pysyvä omistaja, vaan tavoite voi olla myös irtautua sovitun suunnitelman mukaisesti. Sijoittajan tarkoituksena on edistää yrityksen arvonnousua tarjoamalla lisäarvoa yritykselle. Lisäarvo liittyy strategioiden luomiseen, rahoituksenkokonaisjärjestelyyn, hallitustyöskentelyyn, budjetointiin, markkinointiin sekä johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Pääomasijoittajan mukaan tuleminen parantaa yrityksen uskottavuutta, yhteistyöverkostoa sekä lainarahoittajan suhtautumista kohdeyritykseen. Pääomasijoittaja on lähes aina vähemmistösijoittaja, enemmistön yrityksestä omistaa yrittäjä.

 

YRITYSKONSULTOINTI

Konsultointi on tarkoitettu aloitteleville tai jo yrittäjinä toimiville henkilöille/yrityksille. Konsultointi on aina luottamuksellista ja yksilöllisesti suunniteltua toimintaa, jonka tavoitteena on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Yrityskonsultointi sisältää koulutusta, sparrausta sekä opastusta. Neuvomme ja opastamme mikro ja pk-yrityksiä yli 25-vuoden monipuolisella yrittäjä kokemuksella.

HALLITUS­TYÖSKENTELY

Tehokkaasti toimiva hallitus takaa kilpailukykyisen yrityksen toiminnan. Hallitus tukee johtoa strategisissa valinnoissa sekä kantaa vastuun yrityksen toiminnan etenemisestä kohti päämäärää. Hallituksen tehtävä on tarjota asiantuntemusta yrityksen kohtaamissa muutostilanteissa. Asiantunteva hallitus on mikro ja pk-yritykselle lisäarvo muuttuvassa toimintaympäristössä. Tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa yrityksen arvoa. Toimimme hallituksen jäseninä sekä hallituksen neuvonantajina. Hallitustyöskentelyssä meille on tärkeää kunnioitus, nöyryys sekä yhteinen kehittäminen asiakas yrityksen tarpeiden mukaan.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ­PALVELUT

Talouspäällikkö selvittää yrityksen ongelmat lukujen kautta etsien niihin ratkaisuja yhteistyössä yrityksen johdon ja yrittäjien kanssa. Tehokas taloushallinto on auttaa yritystä menestymään. Talouspäällikkö palvelun voi yrityksen toiminnan tehostamiseksi ulkoistaa. Palvelumme voi toimia myös talouspäällikön tukena, oikeana kätenä. Tarjoamme tärkeää tukea yrityksen talouden hallintaan, suunnitteluun ja kehittämiseen, muokkaamme palvelun asiakaan tarpeita vastaavaksi. Aloitamme aina yrityksesi tarpeiden kartoituksesta. Palvelukokonaisuus voi sisältää seuraavia osa-alueita.

  • tulos ja taselaskelmien analysointi
  • budjetoinnin, raportointijärjestelmien ja taloudenseurannan kehittäminen ja ylläpito
  • neuvontaa investointeihin, laskentaa ja suunnittelua
  • taloushallinnon johtaminen ja ohjeistusten laatiminen
  • taloudellisena neuvonantajana toimiminen, taloudellisten tavoitteiden asettaminen
  • johdon päätöstenteon tukena toimiminen
  • hinnoittelua
  • auttamista hallinnollisissa asioissa
  • verojen suunnittelu

 

BISNESENKELI

Yksityinen startup-sijoittaja sijoittaa henkilökohtaisia varojansa korkean kasvupotentiaalin yrityksen osakekantaan. Bisnesenkeli tuo yritykselle tärkeää osaamispääomaansa ja kokemustansa. Tyypillinen sijoituskohde on yritys alkuvaiheessa, jolloin halutaan aidosti auttaa yritystä menestymään. Bisnesenkeleinä meillä on takana tuloksellista yrittäjätoimintaa jo vuosikymmeniä. Haluamme toimia aktiivisesti asiakasyritystemme toiminnassa, jakaen osaamistamme ja kontaktiverkostoamme. Mukaan tulomme kasvattaa riskinottokykyä, nopeuttaa kasvua , tuo osaamista sekä laajentaa yhtiön yhteistyöverkostoa.

VISIO

Visiomme on olla Pirkanmaan halutuin yritysten liiketoiminta neuvonantaja – yhdessä olemme vahvempia.

MISSIO

Missiomme on kehittää ja vahvistaa Pirkanmaan yritysten tuloksellista liiketoimintaa – tieto, taito ja kokemus

ARVOT

Vastuullisuus – meihin voit luottaa

Asiakaslähtöisyys – toimintamme oranssi lanka

Tuloksellisuus – asiakkaiden tuloksellinen kilpailukyky